Nej-Firmy

U nás lidé hledají nej firmy. Jste mezi nimi?

V katalogu se nachází 72 902 ověřených firem.

Institut umění-Divadelní ústav

Divadelní ústav je moderní informační a vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla, resp. performing arts, tedy včetně opery, baletu, scénického tance, loutkového divadla a jiných forem. Divadelní ústav rozvíjí program vědeckého výzkumu historie českého divadla, jemuž v současnosti dominuje projekt České divadelní encyklopedie.Divadelní ústav disponuje jednou z největších divadelních knihoven v Evropě, videotékou, fotoarchivem, bohatými dokumentačními a bibliografickými fondy a několika informačními on-line databázemi. Divadelní ústav je největším nakladatelstvím divadelní literatury v České republice - ročně vydává kolem 15 titulů (včetně divadelních her). Pravidelně vychází ročenka Divadlo v České republice, která sumarizuje data příslušné divadelní sezóny a referuje i o českém divadle v zahraničí. Dalšími pravidelnými výstupy jsou odborné časopisy Divadelní revue a Czech Theatre, určený k propagaci českého divadla v zahraničí. Aktuální informace o divadle v České republice a v zahraničí poskytuje jednak prostřednictvím tištěného měsíčního Informačního servisu a zejména pak prostřednictvím Informačního centra českého divadla na Internetu, které má českou (www.divadlo.cz) a anglickou (www.theatre.cz) mutaci. Divadelní ústav zpracovává statistické přehledy a analytické studie z oblasti českého divadla pro potřeby odborné veřejnosti i orgánů veřejné správy. Divadelní ústav propaguje českou divadelní kulturu v zahraničí a významně se angažuje v oblasti mezinárodní kulturní výměny formou výstav, sympozií, seminářů a divadelních prezentací. Jeho nejvýznamnějším úkolem na poli mezinárodních projektů je organizace světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské quadriennale, pořádané od roku 1967. V Divadelní ústavu sídlí sekretariáty národních středisek mezinárodních nevládních divadelních organizací, z nichž nejvýznamnější je Mezinárodní divadelní ústav (ITI). Svou kancelář zde otevřel i významný projekt Evropské unie Culture 2000. Na půdě Divadelního ústavu funguje rovněž Kyliánova nadace s videotékou. Přirozenou součástí Divadelního ústavu se stalo specializované knihkupectví PROSPERO. Divadelní ústav byl založen v roce 1959, je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR a od poloviny 70.let sídlí v ranně barokním Manhartském paláci v Celetné ulici. Od roku 1996 je jeho ředitelem Ondřej Černý.

Základní údaje:
IČ: 00023205
DIČ: CZ00023205
Hlavní město Praha

Celetná 595/17
Praha
11000

Firemní kontakty:
+420 224 809 111

info@idu.cz
redakce@divadlo.cz

http://www.idu.cz

Ing. Pavla Petrová