Nej-Firmy

U nás lidé hledají nej firmy. Jste mezi nimi?

V katalogu se nachází 164 916 ověřených firem.

VY JSTE NEJ-FIRMY

Společně s Vámi tvoříme katalog nelepších firem. Přinášíme Vám exkluzivní prezentaci Vaší společnosti tím nejefektivnějším způsobem. Protože na internetu nestačí jen být, ale být vidět.


S pozdravem

Ofertis s. r. o.

Kontakt

Ofertis s.r.o.
IČ: 03482413
DIČ: CZ03482413
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3585186309/0800

Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 16:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 15:00

Vodičkova 12/5
120 00 Praha 2
+420 603 700 001
info@nej-firmy.cz
www.nej-firmy.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Katalog firem nej-firmy.cz, zastoupený společností Ofertis s.r.o. se sídlem Vodičkova 12/5, 120 00 Praha 2, IČ: 03482413, DIČ: CZ03482413 (dále jen "Provozovatel"), je provozován za účelem poskytování údajů o firmách a podnikatelských subjektech (dále jen "Zákazník"). Provozovatel dále umožňuje v této veřejné databázi zákazníkům propagovat vlastní služby a produkty, a tím podporovat podnikatelskou činnost Zákazníků.

2. Pravidla pro užívání katalogu

2.1. Zákazník má možnost rozšířit své základní údaje v databázi o podrobný popis své činnosti, logo, kategorie, klíčová slova a další údaje.

2.2. Provozovatel neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Zákazníky v katalogu firem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných v katalogu firem ani za jednání Zákazníků.

2.3. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných Zákazníkem.

2.4. Odkazy v záznamech Zákazníků mohou vést na webové stránky třetích stran.

2.5. Provozovatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost služeb, nicméně bude vždy v co nejvyšší míře usilovat o znovuzprovoznění služeb a jejich bezproblémový chod.

3. Rozsah poskytovaných služeb

3.1. V základním režimu má Zákazník možnost o sobě publikovat základní a veřejně dostupné údaje.

3.2. V rozšířeném režimu má Zákazník možnost vyplnit popis své činnosti, poskytovaných služeb a produktů. Dále možnost doplnit libovolná klíčová slova, která charakterizují jeho činnost a zvyšují tak dohledatelnost Zákazníka. Zákazníci v rozšířeném režimu jsou zvýhodňováni vůči Zákazníkům v základním režimu. Zákazník využívající službu VIP klíčová slova je v rámci jejích zvolených parametrů ve vyhledávání zobrazen mezi prvními třemi pozicemi.

3.3. Zákazník má právo prostřednictvím Provozovatele údaje o sobě aktualizovat, doplňovat či měnit.

4. Cenové ujednání

4.1. Záznamy o Zákaznících v základním režimu jsou v katalogu firem vedeny bezplatně.

4.2. Záznamy o Zákaznících v rozšířeném režimu jsou zpoplatněny. Provozovatel bude zobrazovat rozšířený záznam o Zákazníkovi po dobu 12 měsíců, pokud není dohodnuto jinak.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto Obchodní podmínky obsahují pouze základní ustanovení a dále se vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (NOZ).

5.2. Stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se platné ustanovení dle Obchodního zákoníku.

5.3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 24. 2. 2016.