Nej-Firmy

U nás lidé hledají nej firmy. Jste mezi nimi?

V katalogu se nachází 73 256 ověřených firem.

<strong>Uniwaste Eco, s.r.o.</strong>

Uniwaste Eco, s.r.o.

Jsme firma zabývající se odvozem a likvidací ostatních i nebezpečných odpadů vzniklých výrobní a průmyslovou činností. Přepravujeme nebezpečné odpady v souladu s ADR. Zajišťujeme odvozy odpadních vod, čištění tukových i ropných lapolů. Více informací naleznete na našich internetových stránkách.


Naše služby:

Odvoz a likvidace průmyslových odpadů. Likvidujeme všechny druhy odpadů vzniklých výrobní činností včetně nebezpečných. Přepravu nebezpečných odpadů zajišťujeme v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR. Uložení dle povahy odpadů realizujeme v logisticky nejvýhodnějších lokalitách. Nabízíme také odběr vzorků a provedení analýz odpadů akreditovanou laboratoří.


Odvoz a uložení stavebních sutí

Realizujeme odvoz a uložení výkopové zeminy, cihel, betonu a směsných sutí. Díky dobře vyřešené logistice nabízíme uložení co nejblíže místu stavby.

Výkup druhotných surovin

Zajišťujeme výkup druhotných surovin jako železné i neželezné kovy, plasty, papír, dřevo, sklo. Poradíme Vám v oblasti třídění a skladování druhotných surovin tak, aby výsledná varianta byla pro Vás co nejvýhodnější.

Výkup olejů

Vykupujeme odpadní oleje průmyslové, teplonosné, motorové, převodové, mazací oleje, hydraulické. Odvoz a sběr olejů nabízíme v sudech, nebo vyčerpáním cisternou.

Čištění jímek, lapolů, odlučovačů

Zajišťujeme čištění odlučovačů ropných látek, tukových lapolů a jímek - odstranění sedimentů a nečistot a následné tlakové vyčištění zařízení. Prostřednictvím laboratorních analýz můžeme ověřit správnost chodu zařízení.

Základní údaje:
IČ: 02790408
DIČ: CZ02790408
Moravskoslezský kraj

Vratimovská 624/11
Ostrava - Kunčičky
71800

Firemní kontakty:
+420 774 976 060 - majitel

info@uniwaste.cz
herman@uniwaste.cz - majitel

http://www.uniwaste.cz

Provozní doba:

Uniwaste Eco, s.r.o.

Pondělí 06:00 - 15:00
Úterý 06:00 - 15:00
Středa 06:00 - 15:00
Čtvrtek 06:00 - 15:00
Pátek 06:00 - 15:00


p. Marek Herman
majitel
+420 774 976 060
herman@uniwaste.cz


 
 

Klíčová slova